Welkom op OVAK

MDe vereniging van en voor ouders van een OnopVallend Anders Kind (OVAK) wil de plaats zijn waar ouders van kinderen met psychiatrische problemen of handicaps elkaar ondersteunen. De doelstelling van de vereniging is: het behartigen van de belangen van ouders die in de opvoeding van hun kind met psychiatrische problemen of handicaps te maken hebben.